Termeni și Condiții

RO

Cadru

Acești termeni și condiții setează termenii generali și condițiile pentru utilizarea website-ului tiron.industries și a serviciilor asociate. Acest acord este stabilit între utilizator și tiron.industries Prin accesarea și utilizarea website-ului tiron.industries și a serviciilor noastre, vă dați acordul că ați citit, ați înțeles și ați acceptat termenii acestui acord. De asemenea, luați la cunoștință că acest acord este un contract între dumneavoastră și Operator, chiar dacă este în format electronic și nu este semnat în mod fizic de dumneavoastră și vă ghidează utilizarea website-ului tiron.industries și a serviciilor.

Legături către alte resurse

Chiar dacă website-ul tiron.industries și serviciile pot fi conectate la alte resurse (website-uri, aplicații mobile, etc.) nu implicăm, în mod direct sau indirect, aprobarea, asocierea, sponsorizarea, garanția sau afilierea cu nicio resursă conectată decât dacă acest lucru este specificat în mod explicit. Nu suntem responsabili pentru examinarea, evaluarea sau garanția afacerilor sau a ofertelor afacerilor, a indivizilor sau a conținutului resurselor. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau legătură cu acțiunile, produsele, serviciile și conținutul al părților terțe. Recomandăm să revizuiți cu atenție declarațiile legale și alte condițiile de utilizare la orice resursă veți accesa ca link pe website. Accesarea oricărui alt link off-site se realizează pe propriul dumneavoastră risc.

Utilizări restricționate

În completare la alți termeni menționați acest acord, vă este interzisă utilizarea website-ului și a serviciilor sau a conținutului:

  • cu orice scop în afara legii;
  • pentru solicitarea altor persoane să performeze sau să participe la acte în afara legii;
  • pentru a încălca orice reglementare, regulă, lege sau ordonanță locală la nivel internațional;
  • pentru a încălca sau a încălca drepturile la proprietarea noastră intelectuală sau a altora;
  • pentru hărțuirea, abuzul, insultarea, distrugerea, defăimarea, calomnierea, discreditarea, intimidarea sau discriminarea bazată pe sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine sau dizabilitate;
  • pentru a trimite sau emite informații false sau eronate;
  • pentru a încărca sau a transmite viruși ori alt tip de cod malițios care va sau poate afecta în orice fel funcționalitatea sau operarea website-ului tiron.industries sau a serviciilor, a produselor sau a serviciilor părților terțe sau a internetului;
  • pentru a trimite mesaje nesolicitate, a frauda online sau a folosi fragmente de conținut de pe website;
  • pentru orice scop obscen sau imoral;
  • pentru a interfera sau pentru a evita funcțiile de securitate de pe website sau servicii, produsele sau serviciile părților terțe sau de internet.

Ne rezervăm dreptul să vă încetăm utilizarea website-ului și a servicilor pentru încălcarea oricăreia dintre utilizări menționate anterior.

Drepturi intelectuale de proprietate

„Drepturi intelectuale de proprietate” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite de statut, legea comună sau echitate în sau în relație cu orice drept de copyright sau drepturi corelate, mărci comerciale, designuri, patente, invenții vaduri comerciale și a dreptului de a da în judecată pentru a pretinde de a fi altă persoană, drepturile la invenții, drepturile de utilizare sau a oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală, indiferent că acestea sunt înregistrate sau nu și dacă includ toate aplicațiile sau drepturile de a aplica sau de a fi de acord, drepturile de a acorda prioritate sau la drepturi similare sau echivalente sau forme de protecție și orice alte rezultate din activitatea intelectuală care subzistă sau va subzista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Acest acord nu transferă dreptul de proprietate intelectuală deținută de Operator sau de părțile terțe și toate drepturile, titlurile sau interesele acestuia. Proprietatea va rămâne (și în cadrul părților) doar la Operator. Toate mărcile înregistrate, mărcile serviciilor, grafica sau logourile utilizate în conectarea cu website-ul sau serviciilor sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale înregistrate de Operator ori de licențiatori. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, elemente grafice și logouri utilizate în conexiune cu website-ul și serviciile pot fi mărci comerciale ale părților terțe. Utilizarea website-ului și a serviciilor nu-ți oferă dreptul sau licența de a reproduce sau a folosi în alt scop oricare marcă comercială a Operatorului sau a altei părți terțe.

Limitarea responsabilității

În măsura în care legea aplicabilă o permite, în nicio situație Operatorul, afiliații, directorii, membrii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatoriii nu vor fi asociați cu orice persoană pentru orice daună indirectă, incidentă, specială, punitivă, acoperită sau subsidiară (inclusiv, fără limitare, daunele pentru pierderea profiturilor, a veniturilor, a vânzărilor, din proprie inițiativă, a utilizării de conținut, a impactului în afaceri, a întreruperilor unor afaceri, a pierderii economiilor anticipate, a pierderii oportunităților de afaceri) sau cauzate, sub orice formă de responsabilitate, incluzând, fără limitate, contractul, prejudiciul, garanția, încălcarea unei obligații prevăzute de lege, neglijența, chiar și dacă partea conexă a recomandat ca posibilitate ca aceste daune să fie prevăzute ca daune. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a Operatorului și a afiliaților săi, ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor săi în legătură cu serviciile va fi limitată la o sumă nu mai mare de un dolar sau orice sume plătite efectiv în numerar. de către dumneavoastră către Operator pentru perioada anterioară de o lună anterioară primului eveniment sau eveniment care a dat naștere unei astfel de răspunderi.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să țineți Operatorul și afiliații săi, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii și licențiatorii săi de și împotriva oricăror datorii, pierderi, daune sau costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, suportate în legătură cu sau care decurg din orice acuzații, pretenții, acțiuni, dispute sau solicitări ale unor terțe părți formulate împotriva oricăreia dintre acestea ca urmare a sau legate de conținutul dumneavoastră, utilizarea website-ului și a serviciilor sau a oricărei acțiuni intenționate din partea dumneavoastră.

Separabilitate

Toate drepturile și restricțiile cuprinse în acest acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care nu încalcă nicio lege aplicabilă și sunt destinate a fi limitate în măsura în care este necesar, astfel încât să nu facă acest acord ilegal, invalid sau inaplicabil. Dacă orice prevedere sau parte a oricărei prevederi a acestui acord va fi considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, părțile intenționează ca celelalte prevederi sau părți ale acestora să constituie acordul lor cu privire la subiectul prezentului, iar toate aceste prevederi rămase sau părți ale acestora vor rămâne în vigoare și efect deplin.

Soluționarea litigiilor

Formarea, interpretarea și executarea prezentului acord și orice dispute care decurg din acesta vor fi guvernate de legile substanțiale și procedurale ale României, fără a ține cont de regulile sale privind conflictele sau alegerea legii și, în măsura în care este aplicabilă, de legile din România. Jurisdicția exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de obiectul prezentului articol sunt instanțele din România, iar prin prezenta vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe. Prin prezenta, renunțați la orice drept la un proces cu juriu în orice procedură care decurge din sau este legată de acest Acord. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică acestui acord.

Modificări și completări

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest acord sau termenii săi referitori la site-ul web și serviciile în orice moment, la discreția noastră. Când o facem, vom posta o notificare pe pagina principală a website-ului. De asemenea, vă putem notifica în alte moduri, la discreția noastră, cum ar fi prin informațiile de contact pe care le-ați furnizat. O versiune actualizată a acestui Acord va intra în vigoare imediat după publicarea Acordului revizuit, dacă nu se specifică altfel. Utilizarea în continuare a website-ului și a serviciilor după data intrării în vigoare a Acordului revizuit (sau orice alt act specificat la acel moment) va constitui consimțământul dumneavoastră pentru aceste modificări.

Acceptarea acestor termeni

Confirmați că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Prin accesarea și utilizarea website-ului și a serviciilor, sunteți de acord să fiți legat de acest Acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii acestui acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați website-ului și serviciile. Această politică de termeni și condiții a fost creată cu generatorul de termeni și condiții.

Feedback și Contact

Orice informație oferită cu privire la acest site nu va considerată confidențială. Tiron Industries va putea folosi informațiile oferite în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite.

Informațiile publice pe acest site sunt subiectul modificărilor și completărilor ulterioară fără o notificare în prealabil ale altor entități.
Copyright © Tiron Industries 2020 – 2023, Tiron Industries SRL. Toate drepturile rezervate.
Tiron Industries SRL, Intrarea Gheorghe Simionescu nr. 19, Sector 1, București, România, [email protected].

Actualizat de P.A-Direcția Juridică la data de 23 septembrie 2023